• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • برگزیده گلهای جاویدان برنامه شماره 147

  ساز و آوازی با ویولون: مهدی خالدی و آواز: حسین قوامی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: صائب تبریزی
  • خواننده: حسین قوامی
  • نوازنده: مهدی خالدی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  مردان ز جان خویش نه آسان گذشته اند خون خورده اند تا ز سر جان گذشته اند فردای باز خواست چه آسوده خاطرند امروز آن كسان كه ز سامان گذشته اند از صدر تا رسند بزرگان به آستان از عالم آستانه نشینان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده