• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • دشت

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: فریدون مشیری
  • خواننده: همایون شجریان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • تنظیم كننده: حسین یوسف زمانی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  در نوازش‌ های باد در گل لبخند دهقانان شاد در سرود نرم رود، خون گرم زندگی جوشیده بود نوشخند مهر آب، آبشار آفتاب در صفای دشت من كوشیده بود روزگاران گشت و گشت... داغ بر دل دارم از این سرگذشت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده