• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • كبوتر دعا

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امیرمحمد رضایی
  • شاعر: حسن عسگری
  • خواننده: علی خدایی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  پر بگشا به آسمان كبوتر دعای من روانه شو به كهكشان كبوتر دعای من پر بگشا به آسمان كبوتر دعای من روانه شو به كهكشان كبوتر دعای من نیاز روشن مرا ز راه آسمان ببر به آستان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده