• 3 قطعه
 • 19 دقیقه
 • تصنیف

  سه تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: سعید فرج پوری
  • شاعر: سعدی,مولوی
  • خواننده: علی جهاندار
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان,دشتی
  • كلیدواژه: شوشتری,گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده