• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • گاه آن است دلم را كه به سامان گردد

  آواز در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: محمد گلریز
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  گاه آن است دلم را كه به سامان گردد كار دریابد و از كرده پشیمان گردد ای تن از حجره‌ ی دل رخت هوس بیرون نه تا دلت منظره رحمت یزدان گردد اهل و نا اهل رها كن چو ره قدس روی تا رفیق دل تو موسی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده