• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • گل لاله

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امین الله رشیدی
  • شاعر: تورج نگهبان
  • خواننده: امین الله رشیدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • تنظیم كننده: امین الله رشیدی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بر این لاله مگر اشك از چشم سحر بنشسته كاین زیبا گل ما شد از دست صبا دلخسته دور آنجا از باد سحر می‌ رقصد آن لاله مگر یا می‌خواهد جام دگر تا باران بر او ریزد خیزد عطر بهار در رهگذار گل لاله ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده