• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • گل ناز

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امین الله رشیدی
  • شاعر: الفت
  • خواننده: امین الله رشیدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: شوشتری
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اكنون كه پر از گل شده دامان چمن دور از من بیدل به كجایی گل من چون موج نسیمی كه وزد بر گل ناز ناز تو دل آزرده كند اهل نیاز چه نشستی تو به غفلت كه بهار آمد گل عیشت به بهاران چو ببار آمد به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده