• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • گنج غم

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: احمدعلی راغب
  • شاعر: ساعد باقری
  • خواننده: حسن همایونفال
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای كه غمت از روز ازل دارد سر همراهی من پیچیده شرار غم تو در آه سحرگاهی من شام و سحر نالد و گرید چنگ و نی و تار من از تو شب همه شب جلوه بجوید دیده بیدار من از تو جان مرا گرچه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده