• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • گندم كاران

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: احمدعلی راغب
  • شاعر: سپیده كاشانی
  • خواننده: محمدمهدی سپهری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كلیدواژه: گروه كر
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  برخیز برخیز با یاد خدا ای مرد مهربان در مزرعه پاشیده زر خورشید تابان از جای خیز ای روح همت ای شور ایمان یك دانه افشان خوشه‌ ها بردار ای جان چون خاك زر كاری كنی رود طلا جاری كنی در گردش چرخ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده