• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • آینه حسن

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی شیرازی
  • شاعر: سعدی,مولوی
  • خواننده: علی شیرازی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • تنظیم كننده: مازیار عطاران
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ندانمت به حقیقت كه در جهان به كه مانی جهان و هرچه دراو هست صورتند و تو جانی چون جان تو می ستانی چون شكر است مردن با تو ز جان شیرین، شیرین تر است مردن مرگ آینه است و حسنت در آینه در آمد آیینه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده