• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • معشوق عاشقان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمد بیگلری پور
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  معشوق عاشقانی، معبود عارفانی مقصود رهروانی، برتر ز بهترانی بهتر ز بهترانی، دلبند دلبرانی جان جهانی، ماه مهانی، روح و روانی، راز نهانی لطف و صفایی، مهر و وفایی برگ و نوایی، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده