• 16 قطعه
 • 36 دقیقه
 • سحرساز 2

  آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: آوای باربد
  • نوازنده: امیرناصر افتتاح,پرویز یاحقی
  • شیوه اجرا: تكنوازی,دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان,سه گاه,شوشتری,همایون
  • كلیدواژه: تنبك,ویولن
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ویولن : پرویز یاحقی تنبك : امیرناصر افتتاح

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده