• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • مناجات

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: فریدون حافظی
  • شاعر: خواجه عبدالله انصاری
  • خواننده: علی خدایی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • تنظیم كننده: حسین فرهادپور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند فرزند و عیال و خانمان را چه كند دیوانه كنی هر دو جهانش بخشی دیوانه ی تو هر دو جهان را چه كند نه كس به تو ماند و نه كس را مانی پیداست ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده