• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • منتظر

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: احمدعلی راغب
  • شاعر: بامداد جویباری
  • خواننده: داوود فراهانی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  منم سایه و تو مه و خورشیدی من آن خارم تو گل امیدی ز تو منتظرم تا كه رسد خبری چه كنم كه اسیرم بر این عاشق زارت فكنی نظری بیا تا كه بمیرم شده چشم جهان به رهت نگران كه ز غم شده خون دل ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده