• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • تنهایی

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: كمال مدنی
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: محسن روح افزا
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  رو سر بنه به بالین تنها مرا رها كن ترك من خراب شبگرد مبتلا كن ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا كن بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد ای زردروی عاشق، تو صبر كن ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده