• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • نسیم سحر

  تصنیف درفضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امین الله رشیدی
  • شاعر: مهرداد اوستا
  • خواننده: امین الله رشیدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • تنظیم كننده: امین الله رشیدی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  چو نسیمی كه سحرگه به گلستان سپرد ره گذرانم چو نگاهی كه به ماهی شده حیران به رخ او نگرانم چو شرابی نه بكام دل یاری نه به جام دگرانم سوزم و سازم ای مه هر شب وز سر مژگان بارم كوكب شور جوانی بر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده