• 5 قطعه
 • 4 دقیقه
 • قطعات بی كلام

  قطعه های بی كلام در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: اركستر
  • دستگاه/آواز: بیات ترك,شور
  • تنظیم كننده: امین شكرگزار
  • كلیدواژه: تار,سنتور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده