• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • مقام طهار

  تكنوازی تار در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: حسین فرهنگ
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • دستگاه/آواز: ابوعطا
  • كلیدواژه: تار
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی تار: حسین فرهنگ

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده