• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • پاكی دل

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: منوچهر لشگری
  • شاعر: سیمین بهبهانی
  • خواننده: ناصر مسعودی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بیا یك شب با من بنشین چو اشكم در دامن بنشین به درگاهت رو آورده منم به عشقت عمری خو كرده منم تو هم گاهی یادم كن به دیداری شادم كن دلی از غم ویران دارم سرشكی چون باران دارم ز پاكی این ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده