• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • شهر نیستی

  آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: نوفه
  • آهنگساز: مصطفی مومنیان
  • شاعر: محمدمهدی صابر شیرازی
  • خواننده: علی مومنیان
  • شیوه اجرا: اركستر,تكنوازی
  • فرم: بداهه نوازی,تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • نام آلبوم: شهر نیستی
  • كلیدواژه: تار
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده