• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • پاستورال

  تكنوازی پیانو با اجرای وفا واقفی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: وفا واقفی
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • كلیدواژه: پیانو
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده