• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • ثنا و حمد بی‌پایان خدا را

  اجرای آواز با مضمون مناجات و ثنای پروردگار

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعدی
  • خواننده: كریم صالح عظیمی
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • فرم: تكخوانی
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: مناجات
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ثنا و حمد بی‌پایان خدا را كه صنعش در وجود آورد ما را الها قادرا پروردگارا كریما منعما آمرزگارا خداوندا تو ایمان و شهادت عطا دادی به فضل خویش ما را ز احسان خداوندی عجب نیست اگر خط دركشی جرم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده