• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • پرنده‌ ها

  همنوازی نی و عود و تنبك در دستگاه ماهور، 1384

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • نوازنده: پاشا هنجنی,علی پژوهشگر,كورش بزرگ‌ پور
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • فرم: چهارمضراب
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كلیدواژه: تنبك,عود,نی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده