• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • پرواز

  تكنوازی سنتور در دستگاه همایون با اجرای سعید اسدی، 1387

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: سعید اسدی
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • فرم: ضربی
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: سنتور
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده