• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • پریشانی مشتاق

  تصنیف شور ساخته سورنا صفاتی، 1384

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • آهنگساز: سورنا صفاتی
  • شاعر: سعدی
  • خواننده: محمد معتمدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  آن سرو كه گویند به بالای تو ماند هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست با غمزه بگو تا دل مردم نستاند هر كاو سر پیوند تو دارد به حقیقت دست از همه چیز و همه كس درگسلاند ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده