• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • پوشیده جان

  تصنیف سه گاه ساخته حسین پرنیا، 1384

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسین پرنیا
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: علی خدایی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  زهی عشق زهی عشق كه ما راست خدایا چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا زهی شور زهی شور كه انگیخته عالم زهی كار زهی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده