• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • جان بی جمال جانان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: حافظ
  • خواننده: عبدالوهاب شهیدی
  • نوازنده: جهانگیر ملك,عبدالوهاب شهیدی
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: عود
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر كس كه این ندارد حقا كه آن ندارد با هیچ كس نشانی زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است دردا كه این معما شرح ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده