• 2 قطعه
 • 4 دقیقه
 • خجسته مرغ سحر

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون دفاع مقدس

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: فیروز برنجان
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: محمد گلریز
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كلیدواژه: بابك رادمنش
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  خجسته مرغ سحر بنازمت بال و پر چو فجر صادق دمید بخوان سرود ظفر در این سحرگاه عید كه گل به بستان دمید ز فتح عشق و امید بخوان سرودی دگر خبر ز باد صبا چه داری پیام شادی به ما چه داری ز كوی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده