• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • انتخابات

  سرود اركسترال با مضمون شركت در انتخابات

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: دفتر موسیقی و سرود
  • آهنگساز: محمد بیگلری پور
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: علی تفرشی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: اركسترال,انتخابات,گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  رای خود را به كاردانی بخش كه خداترس و راستین باشد با غم و فقر آشنا باشد چاره ساز دل غمین باشد طعم فقر و بلا بداند چیست آگه ز رنج مسلمین باشد دور باشد ز خائنان وطن همدل جمع خادمین باشد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده