• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • فردایمان را خود بسازیم

  تصنیف ملی و میهنی در فضای موسیقی دستگاهی با حضور گروه كر

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امیر محمدی
  • شاعر: امین شیرزادی
  • خواننده: بیژن صادقی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: ایران,گروه كر,میهن,وطن
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هرچند چون آیینه غرق رمز و رازیم از چهره ی نامردمی ها بی نیازیم چون موج های كوه پیكر می خروشیم تا بر سكوت صخره های شب بتازیم یا جان ستانیم از شب بی ریشه ی كوه یا با كمال سرفرازی سر ببازیم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده