• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • راه اتحاد

  سرود با مضمون اتحاد و بی كلام همین سرود

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی غلامعلی
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: گروه كر,محمد گلریز
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: اتحاد,وحدت
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای با منت همدلی هم نوایی دیرینه مان رشته ی آشنایی بزم مرا روی تو پرتو افشان جان تو را شمع من روشنایی من شاد از آنم كه یارم تویی تو تو شاد از آنی كه هم عهد مایی بین من و تو ز افزون اغیار هرگز ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده