• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • جان شیرین

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین قطعه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: شهرام منظمی
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: سالار عقیلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • تنظیم كننده: شهرام منظمی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای دل چه اندیشیده‌ ای در عذر آن تقصیرها زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا زان سوی او چندان كرم زین سو خلاف و بیش و كم زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا زین سوی تو چندین حسد چندین ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده