• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • چشم هست

  تصنیف افشاری ساخته درویش ‌رضا منظمی، 1379

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: درویش ‌رضا منظمی
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: حشمت ‌الله رجب‌ زاده
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  آمد خیال خوش كه من از گلشن یار آمدم در چشم مست من نگر كز كوی خمار آمدم سرمایه مستی منم هم دایه هستی منم بالا منم پستی منم چون چرخ دوار آمدم گفتم بیا شاد آمدی دادم بده داد آمدی گفتا بدید و داد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده