• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • چله‌ چله اشك

  تصنیف شور ساخته جمال‌ الدین منبری، 1391

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • آهنگساز: جمال‌ الدین منبری
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: جمال‌ الدین منبری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد ز پیت مراد خود را دو سه روز ترك كردم چه مراد ماند زان پس كه میسرم نیامد خردم گفت برپر ز مسافران گردون چه شكسته پا نشستی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده