• 2 قطعه
 • 10 دقیقه
 • چنگ خمیده قامت

  تصنیف اركسترال همایون ساخته مزدا انصاری، 1384

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • آهنگساز: مزدا انصاری
  • شاعر: حافظ
  • خواننده: محمد عبدالحسینی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر كس كه این ندارد حقا كه آن ندارد با هیچ كس نشانی زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است دردا كه این معما شرح ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده