• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • چوپانی

  نی نوازی امیر سیاوش پور، 1385

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • نوازنده: امیر سیاوش پور
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده