• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 125

  همنوازی بداهه در دستگاه همایون و گوشه بیداد با اجرای جلیل شهناز و ویولن همایون خرم و عود منصور نریمان

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جلیل شهناز,منصور نریمان,همایون خرم
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: بیداد
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده