• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • تز تز ایشلیك (با جدیت كار كنیم)

  قطعه ی بی كلام آذری

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: فریدون دادمهر
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • كلیدواژه: قوپوز,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده