• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • بگردید

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: فهیمه عظیمی
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: حمیدرضا محمودمنفرد
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بگردید، بگردید، درین خانه بگردید درین خانه غریبم، غریبانه بگردید یكی مرغ چمن بود كه جفت دل من بود جهان لانه ی او نیست پی لانه بگردید یكی ساقی مست است پس پرده نشسته ست قدح پیش فرستاد كه مستانه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده