• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • آواز بیات اصفهان (حیلت رها كن)

  تكخوانی محمدگلریز، 1362

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: مولوی
  • خواننده: محمدگلریز
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: پند
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  حیلت رها كن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو هم خویش را بیگانه كن هم خانه را ویرانه كن وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو رو سینه را چون سینه‌ ها هفت آب ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده