• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • حریر ظهر عاشورا

  آكاپلا با مضمون عاشورا

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: عادل ابوالحسنی
  • شاعر: علیرضا قزوه
  • خواننده: طهمورث شاهمرادی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: آكاپلا
  • كلیدواژه: عاشورا,محرم
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نمی دانم تو را در ابر دیدم یا كجا دیدم به هرجایی كه رو كردم فقط روی تو را دیدم تو مانند ترنم مثل گل عین غزل بودی تو را شكل توسل مثل ندبه چون دعا دیدم دوباره لیله القدر آمد و شوریدگی هایم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده