• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • گلشن قدس

  تصنیف چهارگاه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی پژوهشگر
  • شاعر: سعدی
  • خواننده: فاضل جمشیدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  خوشتر از دوران عشق ایام نیست بامداد عاشقان را شام نیست مطربان رفتند و صوفی در سماع عشق را آغاز هست انجام نیست كام هر جوینده‌ای را آخریست عارفان را منتهای كام نیست از هزاران در یكی گیرد سماع ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده