• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • تكنوازان شماره 186

  برنامه ای در دستگاه همایون با اجرا ویولن امیرهمایون خرم، سنتور مجید نجاهی و تنبك جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,مجید نجاهی,همایون خرم
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • فرم: بداهه پردازی
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده