• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • سرود مقاومت

  سرود با مضمون مقاومت

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: شهروز حقی
  • خواننده: گروه نسیم قدر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: ایران,میهن,وطن
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  صف به صف كنار هم تا همیشه یار هم پا به راه و عاشق از عهد استوار هم روز رستخیز ما عرصه ی ستیز ما جوهر مقاومت مردم عزیز ما پا به پای ما جهان ایستاده است تا به آزادگی سر نهاده است تا كه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده