• 2 قطعه
 • 11 دقیقه
 • زین خالی

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمد هنجنی
  • شاعر: قیصر امین پور
  • خواننده: محمد معتمدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  بر این زین خالی نه گردی نه مردی دلا زین قمر خون نگردی ، نه مردی بر این زین خالی یلی چون تو باید من آن دل ندارم ، چه دردی چه دردی نه من پر كنم جای همچون تویی را كجا پر شود جای گُردی به گردی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده