• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • آرام جان

  قطعه در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین قطعه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: افشین رامین
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: حشمت الله رجب زاده
  • شیوه اجرا: اركستر
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: سهراب پورناظری
  • كلیدواژه: تنبور
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  این كیست چنین مست ز خمار رسیده یا یار بود یا ز بر یار رسیده یا شاهد جان باشد روبند گشاده یا یوسف مصری است ز بازار رسیده یا زهره و ماه است درآمیخته با هم یا سرو روان است ز گلزار رسیده یا صورت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده