• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • راسته مقام ایاگالش

  دوتارنوازی كتولی اجرای احمد حسینی، 1386

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • نوازنده: احمد حسینی
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • فرم: ضربی
  • دستگاه/آواز: مقامی
  • كلیدواژه: دوتار,كتول
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده