• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • رفتی ولی به كجا

  ترانه ساخته محمد امیدوار تهرانی، 1389

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • آهنگساز: محمد امیدوار تهرانی
  • شاعر: علی اشتری
  • خواننده: امید جعفری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: جدایی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  رفتی ولی كجا كه به دل جا گرفته ای دل جای توست گرچه دل از ما گرفته ای ترسمبه عهد خویش نپایی و بشكنی آن دل كه از منش به تمنا گرفته ای ای روشنی دیده ببین اشك روشنم تصمیم اگر به دیدن دریا گرفته ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده