• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 247

  برنامه ای در گوشه شوشتری با اجرای ویولن: همایون خرم، تار: فرهنگ شریف، سنتور: فضل الله توكل، عود: منصور نریمان و تنبك: جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,فرهنگ شریف,فضل الله توكل,منصور نریمان,همایون خرم
  • شیوه اجرا: همنوازی
  • فرم: بداهه پردازی
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: شوشتری
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده