• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 246

  برنامه ای در دستگاه شور با اجرای سه تار: احمد عبادی، تار: فرهنگ شریف، ویولن: اسدالله ملك و تنبك: جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: احمد عبادی,اسدالله ملك,جهانگیر ملك,فرهنگ شریف
  • شیوه اجرا: همنوازی
  • فرم: بداهه پردازی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده